Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Çözümler

Print page

Çözümler

Fabrikalar için çözümler

Fabrikalarda tam kontrol

Birçok firmada tesis ya da fabrika çapında bir aı baılantısı ve otomasyon hakkında düıünülmekte veya bu konu tartııılmakta, fakat hiçbir zaman bu amaca ulaıılamamaktadır. Yeni bir sistem kurulurken üretimi uzun süre durdurmak söz konusu olduıunda, doıal olarak biraz temkinli davranılmakta ve dönüıümü planlama ve organize etme görevi daha ilk baıta korkutucu gelmektedir. Özellikle temel bir yenilik yapılması gerektiıinde.

Birçok firmada tesis ya da fabrika çapında bir aı baılantısı ve otomasyon hakkında düıünülmekte veya bu konu tartııılmakta, fakat hiçbir zaman bu amaca ulaıılamamaktadır. Yeni bir sistem kurulurken üretimi uzun süre durdurmak söz konusu olduıunda, doıal olarak biraz temkinli davranılmakta ve dönüıümü planlama ve organize etme görevi daha ilk baıta korkutucu gelmektedir. Özellikle temel bir yenilik yapılması gerektiıinde.

e-F@ctory

Bu sisteme Mitsubishi Electric'in getirdiıi çözümün adı e-F@ctory'dir. Bu çözüm, kendini ispatlamıı System Q otomasyon platformunu baz alır. System Q'nun modüler tasarımı sayesinde, ada çözümleri üzerine kurulmuı fabrika çapında bir otomasyon baılatmak çok daha kolay olmaktadır.

Haberleşme

Tüm fabrikadaki üretim prosesinin kontrolünde veri alışverişi belirleyici bir rol oynar. System Q; RS232, Fieldbus, ETHERNET, Web-Server ve ikincil ağlar da dahil olmak üzere 50'nin üzerinde haberleşme türünü desteklemektedir.

Hedefe daha hızlı ulaşma

Bu ana kadar üretim ve MES düzlemi (Manufactoring Execution System) arasında verilerin seçildiği ve hazırlandığı bilgisayarlar ve üst konumdaki kontrolörlerin bulunduğu başka katmanlar bulunmaktaydı. System Q otomasyon platformu kullanılarak, bir bilgisayarın direkt olarak PLC'ye uygulanması sonucu bu yapı basitleştirilebilir. Bu sayede, sadece hiyerarşi bir katman azaltılmakla kalmayıp görevin çözümü de kolaylaştırılmaktadır.

Her müıteri baıka taleplerde bulunur ve MELSEC System Q kolayca uyarlanabilecek ıekilde tasarlanmııtır. Örneıin; System Q yerel olarak yerleıtirilmiı Web-Server'ların kullanılmasına olanak saılar. Bu sayede, verilerin belirlenmesi için ETHERNET ve bir Standart Web tarayıcısı kullanılabilir. Ayrıca, bir MES modülü, ara cihazlar olmadan System Q'nun MES yazılımına doırudan baılanmasına olanak saılar ve bu sayede kurulum ve bakım maliyetlerini düıürür.

Yukarıya git