Ara

Ana içerikleri başlat

  • Kayıt Ol
  • Giriş

Telif Hakkı

Print page

Telif Hakkı

Web Sitesi için Genel Kullanım Şartları

Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Almanya (kısaca: „Mitsubishi Electric Factory Automation Europe”), tr3a.mitsubishielectric.com web sitesini (kısaca: „Web sitesi”) kullanıma sunmaktadır. Web sitesi, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (kısaca: „EMEA”) bölgeleri için Mitsubishi Factory Automation („Mitsubishi Automation” veya „FA” denilmekte) ile ilgilidir. Web sitesi (kısaca: „İçerik“ veya „Hizmet“) belirli içerikler ve hizmetler içermektedir. Web sitesini kullanarak bu Genel Kullanım Şartlarını (kısaca: „GKŞ”) kabul etmektesiniz. Belirli içerikler ve verilerin korunması ile ilgili olarak ek özel koşulların geçerli olduğunu lütfen göz önünde bulundurunuz.

1.

Bu GKŞ’nin uygulanması

Web sitesinin kullanımı için sadece bu GKŞ geçerlidir. Özellikle başka GKŞ kabul etmemekteyiz.

2.

Mitsubishi Electric Factory Automation Europe’un Hizmetleri

Web sitesi, Mitsubishi Electric Factory Automation Europe’un sunduğu gönüllü ve ücretsiz bir hizmettir. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe kullanıcıya kendi takdirine göre içerik sunmaktadır. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe özellikle içeriği her zaman değiştirme (azaltma veya değiştirme) veya belirli içerikleri veya web sitesini tamamen (geçici olarak da) münferit veya tüm kullanıcılar için herhangi bir sebep belirtmeksizin kapatma hakkına sahiptir. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe web sitesi ile ilgili hizmetlerini sunmak için başkalarını görevlendirebilir veya başkalarının hizmetlerinden yararlanabilir.

Bu web sitesi başkalarının web sitesinin içeriklerine hiper bağlantılar içerebilir. Bu tür hiper bağlantılar vasıtasıyla açılabilen başkalarının içerikleri kontrolümüz dışındadır. Başkalarının içerikleri Mitsubishi Electric Factory Automation Europe’un hizmetlerine dahil değildir.

3.

Web sitesinin içerik ve kullanım hakları açısından kullanımı

Web sitesinin kullanımına sadece hukuk düzenine uygun işlemler için izin verilmektedir. Kullanıcı, içerikleri Mitsubishi Electric Factory Automation Europe‘a veya anonim şirketler kanununun 15 vd. maddeleri uyarınca Mitsubishi Electric Factory Automation Europe ile birleşik kuruluşlara (bu tür birleşik şirketlere kısaca: „Birleşik şirketler“) zarar verebilecek şekilde kullanamaz. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe kullanıcıya, birleşik şirketlerden (potansiyel) satın alımlar ile ilgili olarak sadece kendisine ait olmayan, başkalarına devredilemeyen, içeriği kişisel dahili ticari kullanımla sınırlı kullanım hakkı sunmaktadır. Kullanıcı, içeriği sözleşmede öngörülen şekilde kullanmak için gerekmediği kadarıyla içeriği ne çoğaltma ne de işleme hakkına sahiptir. Kullanıcı, içeriği yayınlama, genel erişilebilir hale getirme, satma, finansal kiraya verme veya kiraya verme hakkına sahip değildir. Kullanıcıya açık bir şekilde sunulmamış olan kullanım hakları açık bir şekilde Mitsubishi Electric Factory Automation Europe’ta kalmaktadır.

4.

İhracat Kontrol Hükümlerine Uyulması

Kullanıcı, uygulanabilir tüm ulusal ve uluslararası ihracat ve tekrar ihracat kontrolü hükümlerine (örn. indirilen malzemelerle ilgili olarak) uymak zorundadır. Kullanıcı, önem arz eden malzemenin her defasında transferinden veya nakliyesinden önce özellikle kontrol etmek ve Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya Birleşmiş Milletler tarafından konulan hiçbir ambargonun ihlal edilmemesini sağlamak zorundadır. Kullanıcı, ihracat kontrol hükümlerinin muhtemel ihlali ile ilgili olarak, kullanıcının faaliyetleri kapsamında araştırılan önemli tüm bilgileri (örn. Yetkili makamlar veya Mitsubishi Electric Factory Automation Europe tarafından) ilgili başvuru üzerine Mitsubishi Electric Factory Automation Europe’a sunacaktır.

5.

Garanti, sorumluluğun sınırlanması

Mitsubishi Electric Factory Automation Europe, kasıt, kaba ihmal, aldatma amacı ile bir eksikliği gizleme halinde ve ürün sorumluluk yasası ile ilgili haklar konusunda sınırsız sorumludur. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe bunun ötesinde başka herhangi bir sorumluk kabul etmemekte ve kullanıcının muhtemel başka garanti hakkı yoktur. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe hiçbir garanti vermemektedir. Sorumluluğun sınırlanması Mitsubishi Electric Factory Automation Europe’un elemanları, yasal temsilcileri ve ifa yardımcıları için de geçerlidir.

6.

6. Hukuk seçimi

Bu GKŞ, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM-Antlaşması(CISG) hariç olmak üzere sadece Alman hukukuna tabidir.

Yukarıya git